Azerbaycan ve demokratik seçim!!

Bundan 4 yıl önce Irak’ta bir parlamento seçimi yapılmıştı. Bu seçimlerde Saddam’ın oğlu Uday de aday idi.. Uday kendi bölgesindeki oyların % 99,999’nu almıştı. Uday kendisine oy vermeyen o bir kişinin araştırılıp bulunmasını ve derhal idam edilmesini istedi..

Araştırmalar sonucu, Uday’a oy vermeyen kişinin kendisi olduğu anlaşıldı!

Çarşamba günü Azerbaycan’da seçim yapılırken, biraz da fıkraya benzeyen bu olayı hatırladım.

Ertesi gün seçim sonuçlarını protesto etmek için Bakü sokaklarına dökülen halka askerler, polis, özel OMON birlikleri ve Aliyev yandaşları ateş etti.

Keşke bu güçler halka karşı davrandıkları gibi, 12 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni birliklerine karşı davranabilseydiler!!

Azerbeycan’da seçim ve demokrasi acı bir komedidir..

Yaklaşık olarak 8 yıldır Azerbaycan’ı yöneten Haydar Aliyev bundan 3 ay önce Ankara’da ölüm döşeğinde iken, oğlu İlham Aliyev’i başbakan olarak atadı. Oğlu da demokrasi ile hiç bir ilgisi olmayan bir seçim yaptırarak kendini Başkan seçtirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi (AGİK) nin tüm gözlemcileri seçimlerde inanılmaz usulsüzlük, yolsuzluk ve hile karıştırıldığını tesbit edip açıkladılar. Seçimleri izleyen meslektaşlarımızın büyük bölümü de aynı şeyi söylüyor.

Azerbeycan’da bunlar olup biterken, Amerikan Başkanı Bush gecikmeksizin İlham Aleyiv’i kutladı..

Yani demoıkrasiyi getirmek gerekçesiyle Irak’ı işgal eden Amerika, Aliyev türü demokrasiye her nedense destek vermeyi tercih ediyor.

Amerika bunu hep yapıyor..

Yıllar önce ölüm döşeğinde iken Kral Hüseyin’i Washington’dan uçağa bindirip Amman’a gönderen Amerikalılar, 30 yıldır Veliaht olan Prens Hasan’ı görevden aldırdılar ve yerine oğul Abdullah’ın atanmasını sağladılar. Çünkü Prens Hasan ‘aklı başında ‘ bir devlet adamıydı ve zamanla belki de Amerikalılara problem yaratabilirdi!!

Aynı Amerika bugün Ortadoğu’da ve Arap aleminde tüm anti-demokratik yönetimlerin arkasındadır..

Babalarına darbe yapan prenslerin, iktidarı oğullarına devreden ve edecek olan Cumhurbaşkanı ve Kralların ve arada düzmece seçimler yapan tüm yönetimlerin arkasında hep Amerikalılar vardır..

Arap ülkelerin büyük bölümünde parlamentolar var ama bu parlamentoların büyük bölümü ne hükümetlere ne de Kral ve Cumhurbaşkanlarına hesap sorabilir!!

Tıpkı Soveytler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan ve aralarında Azerbaycan’ın da bulunduğu müslüman ülkeler gibi!

Hepsinde, liderler % 99,9 ile seçiliyor..

Oysa yine Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan diğer (Hıristiyan) ülkelerde ve doğu Avrupa cumhuriyetlerinde çok ciddi demokratik süreçler yaşanmaktadır.

Bu ülkelerin hemen hemen hepsi Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu bu yolu seçmişe benziyor..

Diktatörlüğü seçenler ise kendilerini daha çok Amerikaya yakın buluyor, Amerika da onlara sahip çıkıyor..

Tıpkı Azerbaycan’da olduğu gibi!

Ermenistan’da demokrasi ve özgürlüğü teşvik eden Amerika her nedense, Azerbaycan halkına diktatörlüğü laik görüyor..

Ermeniler tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan topraklarının kurtarılması için hiç bir çaba harcamayan ‘dost ve müttefik’ Amerika yalnız ve yalnız Azeri petrolü ile ilgileniyor. Tabi bu arada Kuzey İran’da yaşamakta olan milyonlarca Azeri kökenlilerle de.. Çünkü Amerika ve tabi ki İsrail zamanı geldiğinde Azerileri kullanarak İran’ı karıştırmak istiyorlar.

Bugün Azerbeycan’ın politik kararlarında İngiliz BP ve Amerikan petrol tekellerinin ağırlığı bilinmektedir..

Halkın büyük bölümü ise yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaktadır.. Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kaçmak zorunda kalan yaklaşık bir milyon Azeri (nüfus 7 milyon civarında) çok kötü koşullarda yaşıyor.

Bakü yönetimi işgal altındaki toprakları unuttuğu gibi bu insanları da unutmuşa benziyor..

Bağımsızlığından bu yana Azerbeycan’a 4 kez giden, başta Haydar Aliyev ve rahmetli Elçibey olmak üzere hemen hemen tüm yöneticilerle oturup konuşan ve tabi bu arda Ermenistan’a da giderek oranın liderleri ile de görüşen ve Karabağ savaşında Azeri komutanların ihanetlerini gören biri olarak olup bitenlerden gerçekten çok üzüntü duyuyorum..

Azerbaycan halkı, tıpkı diğer Arap ve müslüman ülkelerdeki halklar gibi bunu haketmiyor.

Neden Azerbaycan yöneticileri petrol zengini Arap ülkelerin başına gelenlerden ders almıyorlar?.

Neden Saddam gibi gerçek demokrasiyi kendi halklarına fazla görüyorlar?.

Neden kendi halklarına değil de Amerika’ya güveniyorlar-.

Unutmasınlar ki, halk kendisne inanan ve hizmet eden yöneticileri hiç unutmaz.

Ama aynı halk kendisine saygı göstermeyen, aldatan ve acı çektirenlerden kanlı veya kansız ama er ya da geç hesap sorar..

Tıpkı Türkiye’de son seçimlerde olduğu gibi..

Merak ettiğim konu ise; bu demokratik seçimin galibi Erdoğan neden anti-demokratik seçimin galibi Aliyev’i hemen kutladı?!!

You may also like...