Başı olmayan hükümet!!

Dün gazete ve televizyonlardan Irak’ta yeni hükümetin kurulduğunu duymuşsunuzdur. Hükümet, Geçici Yönetim Konseyi’nde olduğu gibi 25 üyeden oluşuyor. Burada da sandalyeler etnik ve mezhep dengelerine göre dağıtılmış.

13 Arap Şii, 5 Arap Sünni, 5 Kürt ve Asuri ve Türkmenler’den birer..

Ancak buraya kadar herşey normal ..

Normal olmayan ise, kurulan hükümetin başı yok..

Yani Irak’ta Başbakan yok..

Irak hükümeti Meclis’ten güvenoyu almak gibi bir de derdi olmayacak, çünkü Irak’ta seçim olmadığı için Meclis de yok..

Peki bu hükümet kime karşı sorumlu olacak?

Tabiî ki Geçici Yönetim Konseyi Başkanı’na..

Geçici Yönetim Konseyi’nin Başkanı ise rotasyon usulu ile her ay değişiyor.. Yani hükümet bir konusunu Konsey Başkanı’na iletmek istediğinde, daha konu anlaşılmadan bu başkan değişecek ..

Ama yine de önemli değil.. Çünkü sonuçta, Konsey Başkanı, Konsey üyeleri ve dolayısıyla hükümet de Amerikan Sömürge Valisi Pual Bremer’e karşı sorumludurlar ..

Tüm bunları bir yana bırakırsak, kurulan hükümet ile ilgili bazı tesbitlerimi aktarmak istiyorum ..

Bu hükümette dört önemli bakanlık yok.. Savunma, Evkaf yani Din İşleri, Kültür ve Enformasyon..

Irak’ın yeni ordusunu Amerikalılar kurmakta olduklarından Savunma Bakanlığı’na gerek duyulmamış. Üstelik ekranlara da yansıdığı kadarıyla yeni ordunun elemanları büyük oranda Kürtler’den oluşuyor.. Amerikalılar’ın eğittiği Iraklı askerlerin Amerikan ve Kürt bayrakları ile görüntülerini televizyon ve gazetelerde görmüşsünüzdür..

Din İşleri’ne gelince, böyle bir bakanlık tüm Arap ülkelerinde olmasına karşın, laik bir Irak isteyen Amerikalı Bremer Evkaf yani Din İşleri Bakanlığı’nı lağvetmişti ..

Tüm tarihi yağmalanan Irak’ın ayrıca Kültür Bakanlığı’na da ihtiyacı yoktu artık!!

Hükümetin olmayan bir diğer üyesi, Enformasyon Bakanı’dır.. Anlaşılan Bremer, Al-Sahhaf’ın yerinin doldurulamayacağını bildiği için bu bakanlığı toptan ortadan kaldırmış..

Nasıl olsa Irak’ın bu aşamada propagandaya ihtiyacı olmayacak ve gerektiğinde bu görevi Kürt Dışişleri Bakanı Hoşyar Zabari üstlenecek!! Ayrıca bu propaganda kabineye atanan tek Kürt bayan ile de gerçekleştirilmişti..

Bir bayanı Türkmenler’i temsilen Konsey üyeliğine seçen Amerikalılar, her nedense daha aktif bir görev için bu kez bir Kürt bayanı tercih etmişlerdi !!

Gelelim bu hükümetin yapacağı işlere ..

Dün Bağdat’tan konuştuğum bir dostum gülerek ‘Bakanlar ülkeyi evlerinden yönetecek’ diyerek Amerikalılar’ın bu hükümet ile Irak’taki etnik ve mezhepsel ayrımcılığı pekiştirdiklerine dikkat çekiyordu!!

Dostuma göre, şu anda tüm bakanlıkların binaları yok..

Tüm binalar Amerikan bombardmanı sırasında yıkılmış ve işgal ile birlikte talan edilmişti..

Her 4-5 bakanlık bir binada bir araya gelecek..

Araç, gereç ve tabii ki eleman yok.. Ama en önemlisi para yok. Çünkü Irak’ta devlet ve devlet kurumları yok..

Peki böyle bir hükümet ne yapacak?

Yapılan resmi açıklamalara bakılırsa bu hükümetin öncelikli görevi, ülkeyi yeniden imar etmek ve demokratik seçimlere hazırlamak.. Yani hükümetin gündeminde işgali sona erdirmek ve ülke bütünlüğünü sağlamak ve pekiştirmek gibi hedefler yok.. Hükümetin kurulduğu sıralarda yeni Irak anayasasını hazırlamak amacıyla bir de özel bir kurul oluşturuldu. Kurulun başkanlığına Celal Talabani’nin sağ kolu olarak bilinen Fuad Masum getirildi. Hazırlanacak yeni anayasaya göre Irak’ta ‘gevşek’ bir federal sistem kurulacak, ve parça federe devletlere örneğin Kürtler’e istediklerinde merkezi devletten ayrılma hakkı tanınacak!!

Halkın bu hükümete olan desteğini bilmemekle birlikte, internet üzerinden yapılan bir kamuoyu yoklamasında Araplar’ın % 78’i bu hükümetin tanınması gerektiğini söyledi.

Süreç içinde bu hükümetin neler yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü sonuçta bu hükümetin yapabilecekleri Amerikalı Sömürge Valisi Bremer’in belirleyeceği çerçeve ile sınırlı kalacaktır.. Bremer ise,hiçbir şekilde ulusalcı-yurtsever bir hükümet istemeyeceğine göre bu hükümet üyeleri de öncelikli olarak temsil ettikleri grubun çıkarlarını kollayacak ve pekiştirecektir. Hükümet üyeleri peşinen işgali kabullendiklerine ve bu işgal gücü tarafından göreve getirilişlerini kabul ettiklerine göre tüm davranışlarını buna göre ayarlayacaklardır..

Başka bir deyişle, hükümetin hiçbir karar ve davranışı Amerikan-İngiliz işgalinin hesapları ile çelişmeyecektir..

Peki bu nasıl olacak derseniz, işte o zaman olayın ta başına dönmemiz gerekecek.. Yani haksız ve ahlaksız bir işgalin neden ve sonuçlarına..

Ama yine de çok kötümser olmayalım diyerek, umarım yeni hükümetin üyeleri bir an olsun Amerikalı ya da İngiliz değil de Iraklı olduklarını hatırlar ve bunun gereğini yerine getirirler.. Bunun da bir tek koşulu , Bremer’in vereceği tüm emirlere kayıtsız-şartsız teslim olmamalarıdır!!

Az da olsa bazı bakanların bunu yapabileceklerine inanmak istiyorum!!

Hükümet ile ilgili son not ise Türkmen üye ile ilgilidir..

Bağdat’tan yapılan açıklamada ve Arap ve dünya medyasına yansıyan bilgilere bakılırsa Türkmenler’i temsilen Bakır Solak, İmar ve İskan Bakanlığı’na atanmıştı..

Oysa Türk gazeteleri, Türkmenler’i temsilen Reşad Menden Ömer’in Teknoloji Bakanlığı’na atandığından söz ediyor..

Ankara’daki Türkmen Cephesi Temsilcisi Ahmet Muratlı da aynı şeyi söyledi..

Bu işte bir gariplik var ama,Türkmenler’i kimin temsil ettiğinin önemini bir tarafa bırakarak, Türkmenler’i temsil ettiği söylenen Solak veya Ömer’in Türkmenler’in haklarına ve tabiî ki Irak’ın çıkarlarına ne kadar sahip çıkabileceklerine bakalım!!

You may also like...