Dört akıllı adam!!

Geçtiğimiz hafta Amerikan Temsilciler Meclisi ‘Suriye’yi cezalandırma yasasını’ onayladı.. Yasa 4’e karşı 398 oyla kabul edildi. Yasanın tartışılması sırasında Yahudi lobisi baş rolü üstlenmişti. Üyelerin büyük bölümü histerik bir şekilde bağırıp çağırıyor ve derhal Suriye’nin işgal edilmesini istiyorlardı..

4 akıllı adam ise, Suriye hakkında ileri sürülen iddiaların hiç birinin gerçekçi ve mantıklı olmadığını savundular ama nafile..

Çünkü Haçlı-Siyonist ittifak bir kez kafasına takmıştı Suriye’yi..

Peki Suriye ne yapmıştı da Amerikalıları bu denli kızdırmıştı?..

1- Suriye, İsrail ile barışı kabul etmiyor..

2- Suriye, Filistinli terörist grupları destekliyor..

3- Suriye, Irak’taki teröristlere destek veriyor ve kendi sınırından bu teröristlerin Irak’a geçişine göz yumuyor.

4-Suriye, Lübnan’ı işgal ediyor..

5-Suriye, Arapları Amerika’ya karşı kışkırtıyor ..

Peki bu iddialar acaba ne kadar gerçekçi ?

1-Savaş öncesinde Irak’ta kitle imha silahları var deyip bu ülkeyi işgal eden Amerika yalancı çıktı..

2-Savaş öncesinde, Saddam’ın El-Kaide ile ilişkisi var diyen Amerika doğru söylemediğini kabul etti.

3-Savaşın ilk günlerinde Saddam, ailesi ve tüm yardımcıları Suriye’ye kaçtı diyen Amerika, Saddam hariç herkesi yakaladı..

4-Savaş sırasında Saddam, kitle imha silahlarını Suriye’ye kaçırdı diyen Amerika bunun mümkün olmadığını sonra itiraf etti.

5- Irak’ta zor durumda olan Amerika, direnişçilerin Suriye sınırından sızdıklarını söylüyor. Oysa herkes bilir ki, Amerika ordusunun 60 binini Suriye sınırında tutuyor ve bu sınırdan hiç bir sızma olmamaktadır. Amerikan teknolojisi de tüm bunları tesbit edecek ve kanıtlayacak kadar gelişmiştir..

6-Amerika, Suriye’yi barışa yanaşmamakla suçluyor. Oysa Amerikanın istediği barış İsrail’e teslim olmaktır. Amerikalılar İsrail’in Suriye’nin Golan bölgesini 35 yıldır işgal altında tuttuğunu her nedense unutuyor ve bu gerçeğin dünya tarafından görülmemesini de istiyor..

7-Amerikalılar, 55 yıldır İsrail işgaline direnen Filistin halkını terörist olarak görüyor. Filistin halkına destek veren Suriye de bu nedenle terörist bir ülke olarak tanımlanıyor..

8-Buna rağmen Suriye, Mayıs başında Şam’ı ziyaret eden Colin Powel’e söz verdiği gibi Hamas ve Cihad’ın yanısıra bir çok örgütün faaliyetine kendi toprağında son verdirdi. Amaç Yol Haritası denilen Amerikan çabasına şans tanımaktı.. Suriye yönetimi, her ne pahasına olursa olsun Filistin halkına verdiği desteği sürdüreceğini söylüyor ve bunu yapacaktır.

9-Suriye, 1975’te İsrail ve Amerikanın kışkırtması sonucu patlak veren iç savaşı durdurmak amacıyla ordusunu Lübnan’a göndermiştir. Suriye bunu Arap Birliğinin kararı ile yapmıştır. Suriye ordusu, 1982 yılında Güney Lübnan’ı işgal eden İsrail’e karşı direnen Lübnan halkına destek vermiştir. Suriye ordusu, Lübnan hükümetlerinin isteği üzerine bu ülkede bulunmaktadır ve son 3 yılda büyük ölçüde bu ülkeden çekilmiştir.

10-Suriye’yi, komşusu bir Arap ülkesini işgal etmekle suçlayan Amerika her nedense kendisinin binlerce mil uzaktan gelerek başka bir Arap ülkesini işgal ettiğini unutmaktadır. İsrail’in tüm Filistin topraklarını ve Suriye’nin Golan bölgesini işgal etmesini ise Amerikalılar ne hatırlamakta ne de başkalarının da hatırlamasına izin vermektedirler.

11-Amerika, iki hafta önce Şam yakınında bir Filistin göçmen bölgesini bombalayan İsrail’e sahip çıkmakta ve İsrail’i eleştiren bir BM karar tasarısına bile tahammül etmemiştir.

Peki Wahington söylemlerinin bu denli yalan olduğu ortada iken, Amerikalılar neden Suriye’ye karşı böyle bir kampanyayı başlattılar?..

1-Amerikalılar geleneksel olarak, İsrail’in istediği herşeyi yapmaktadırlar.

2-Irak’ta zor durumda kalan Amerikan yönetimi kendi prestijini kurtarmak için yeni hedefler bulmak zorunda olduğunu bilmektedir. Amerika’da seçim yaklaştıkça Amerikan yönetimi sağa-sola saldıracaktır.

3-Amerikan yönetimi şu anda Arap aleminde kendisine ve tabii ki İsrail’e karşı direnen tek ülkenin Suriye olduğunu bilmektedir. Suriye direnişinin kırılması ile Amerika Ortadoğu’da daha rahat bir nefes alacak, İsrail ise Filistinlileri daha kolay yok edecektir.

4-Amerika ve tabii ki İsrail, Türkiye ile Suriye arasında son dönemlerde gelişen karşılıkla güven ve dostluk ilişkilerine tahammül edememektedirler.

5-Ortadoğu’ya demokrasiyi getireceğini söyleyen Amerika, Arap ülkelerindeki anti-demokratik yönetimlere sahip çıkarken Suriye’deki demokratikleşme ve özgürleşme çabalarını görmemezlikten geliyor ve içte ve dıştaki güçlere destek vererek bu süreci engellemeye çalışıyor.

Peki Amerikalılar bu hedeflerine varacaklar mı?

Ben şahsen sanmıyorum.. Çünkü:

1-Amerikanın Suriye’yi ambargo ile tehdit etmesi hiç bir işe yaramayacaktır. Suriye’nin Amerika ile ticaret hacmi toplam 430 milyon dolardır.

2-Suriye’nin Amerika ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri de oldukça sınırlıdır.

3-Suriye, ne Amerika ne de İMF’den bir kuruş borç almamıştır.

4- Bir çok Arap yönetimimnin ihanetine rağmen, Suriye Amerikan ve İsrail politikalarına karşı direnmektedir. Suriye’nin bu direnişi başta Filistin olmak üzere tüm Arap halklarının moralini yükseltmekte ve işbirlikçi Arap yönetimlerini daha ileri gitmekten alıkoymaktadır.

5-Suriye’nin son yıllarda Türkiye ile karşılıklı güvene dayalı dostluk ilişkilerini geliştirmesi Amerika ve tabii ki İsrail’i fazlasiyla tedirgin ettiği kadar, bölge halklarını mutlu etmiştir. Bu ilişkiler geliştikçe ve yeni taraflar kazandıkça bölgede her şey daha iyi olacaktır. Amerika ve İsrail bölge ülkelerini birbirine düşman edemeyecek ve böylece kendi planlarını gerçekleştiremeyeceklerdir.

Belki de Amerikanın Suriye’ye karşı son kampanyasının gerçek nedeni Türkiye ile dostluğudur!!

Keşke, İsrail uçakları Şam’ı bombaladığında Amerika ve yandaşları hariç tüm dünyanın yaptığı gibi Türkiye de çıkıp bu saldırıyı hak ettiği kadarıyle protesto etseydi!!

O zaman Amerika, Türkiye’den Irak’a asker gönderme talebinden tümüyle vazgeçerdi!!

You may also like...