Irak’taki İsrail!!

Irak’ı yönetmesi beklenen Jay Garner önceki gün Bağdat’a geldi. Garner ‘sömürge Valisi’ olarak Irak’ı yönetecek..

Kendisine askeri işlerden sorumlu olarak General Tomy Franks yardımcı olacak. Garner Irak’ı 3 eyalete ayırarak her eyaletin başına bir Amerikalı (Burce Moore-Buck Walters-Barbara Bodin) atayacak..

Irak’ı yeniden şekillendirme çabasında Garner’e 450-500 Amerikalı yardımcı olacak.. Garner ve bu yardımcılarından Paul Wolfowitz ya da Richard Perle Washington’dan sorumlu olacak.. Her ikisi Amerika’daki Yahudi lobilerinin en şahinlerindendir ..

Irak’ın siyasal, ekonomik sosyal ve hukuksal altyapısını oluşturacak olan 500 kişinin arasında bol miktarda Yahudi’nin olduğuna dikkat çekiliyor..

Jay Garner ise Yahudi örgütü JİNSA ile çok yoğun ilişki içindedir ve Şaron’un sertlik yanlısı politikalarına hayran olan Amerikalı generallerden biri..

Peki Garner ve 500 yardımcısı ne yapacak?

2-3 yıllığına Irak’ı yönetmesi beklenen Garner ve ekibinde hukukçular, diplomatlar, emniyetçiler, eğtimciler, petrolcüler ve başkaları olacak.. Bunlar Irak’ın yeni anayasası ile yeni yasalarını hazırlayacak ve Irak’ın tüm güvenlik sistemini CIA ve FBI’ı örnek alarak şekillendirecekler.. Diplomatlar ise Irak’ın yeni dış politika elemanlarını yetiştirecek..

Eğtimciler ise Irak’ın tüm yeni kitaplarını ve belki de din sistemini yeniden oluşturacak.. Yeni sisteme göre ‘Yahudiler ve kafirler’ düşman gösterilmeyecek.. Hıristiyan misyonerlerin şimdiden Irak’a akın ettikleri haberleri geliyor..

CIA’in eski Başkanı James Woolsey ise Irak’ın yeni Enformasyon Bakanı olacak.. Yani savaş sırasınca izlediğimiz o sempatik bakan El-Sahhaf’ın yerine!!

Irak petrolleri ise Shell şirketinin eski müdürü Philip Carol’un emrine verilecek.. Carol Irak petrollerini Amerikan şireketleri arasında paylaştıracak ve petrol gelirlerinin önemli payını önce savaş tazminatı olarak Amerikan hazinesine yatıracak. Geri kalan petro-dolarları da Amerikalılar’ın yıkıp yaktığı Irak’ı yeniden inşa edecek Amerikan belki de İngiliz firmalarına verecek ..

Yaklaşık olarak 600 milyar dolar olarak hesaplanan bu masrafları karşılaması için Irak petrolü 30 yıl süre ile ipotek altına alınacak..

Ama daha önemlisi Bağdat’ı yönetecek olan ‘siyonistler’ doğal olarak İsrail’i de unutmadılar..

Irak petrolü Ürdün üzerinden İsrail’e pompalanacak..

Zamanı gelince bu konunun Kerkük-Ceyhan ve Baku-Ceyhan boruları ile ilişkilerini de anlatacağız ..

Irak’ta kurulacak 4 Amerikan askeri üssü İsrail’in korunmasında stratejik bir görev üstlenecek.. Hiç kimse bundan böyle İsrail’e dokunamayacak.. Bu üslerden kalkacak olan uçaklar İsrail’i rahatsız edecek olan herkesi (Hizbullah-Hamas-Cihad ve diğerleri) vuracak.

Bağdat’ta yerleşecek olan CIA ve FBI bölgedeki Amerikan ve İsrail için tehlike oluşturması muhtemel tüm grup ve örgütlerin peşine düşecek..

Özetle Irak yeni baştan Amerikanvari bir şekilde kurulacak ve belki de önümüzdeki 50 yıllık bir süre için Amerikanvari roller üstlenecek.. Irak küçük Amerika olacak!!

Yani Irak Şah döneminin İran’ı olacak..

Belki de Bağdat Paktı yeniden gündeme gelecek..

Yahudiler de Irak’a dönecek..

50’li yıllarda Irak’tan (bazıları Kürt) İsrail’e göç eden Yahudiler’in Irak’a dönerek mal ve mülklerini geri alacakları beklenmektedir..

Yahudiler’in Irak’a dönüşü siyonistler açısından çok önemlidir..

Nil’den Fırat’a kadar uzanacak Büyük İsrail devletinin Mezepotamya’yı da içine alması siyonistlerin idealidir..

Kuzey ve Güney Türkiye’den yol alarak Irak topraklarında paralel giden Fırat ve Dicle siyonistlere göre kendi Yahudi idolojilerini beslemektedir..

Çünkü Hazreti İbrahim (Yahudiler’e göre Abraham veya Abram yani baba) Bağdat’ın 300 kilometre güneydoğusunda bulunan Ur’da doğmuştu ve oradan çıkarak Fırat’ı geçtikten sonra Harran (Urfa) üzerinden El-Halil’e (Filistin) gelmiştir..

Yahudiler’e göre Abram tanrı ile tartışıp pazarlık yapabilen yegane peygamberdir!!

Yakup Peygamber ise Babil’den (Irak) yola çıkarak Dicle’yi geçip Nusaybin’e (Türkiye) gelmiş oradan da Filistin’e gitmiş ve Yesra-el yani İsrail adını almıştı.. Yesra-el ise İbranice ‘tanrıyı yenen’ demektir..

Abram ve Yesra-el’in Yahudiler için önemini anlamak için onların dinsel kaynaklarına bakmak yeterlidir..

O zaman da Irak’ın kendilerini ‘gerçek Yahudiler’ olarak takdim eden siyonistler için ne kadar önemli olduğunu anlarız..

İşte bu nedenle Amerika’daki siyonistler Irak’ın işgalinde en önemli rolü oynamışlardır.

Elbette silah ve petrol tekelleri para kazanacak ve Amerikalılar bölgeye egemen olmaya çalışacaklardır..

Bu arada Yahudiler’in de ‘Büyük İsrail’ devletini kurma yolunda bazı avantajlar sağlamasının da kime ne zararı dokunabilir!!

Nasıl olsa Irak’ın tüm tarihi (aralarında Yahudiler’in bir çok iddiasını çörütecek kalıntı ve belge var) talan edilmiş veya ettirilmiştir!!

Yerine konulacak yeni tarihi eserlerde belki de Yahudiler’in Irak ve Filistin’deki haklarını kanıtlayacak bazı şeyler bulunur..

Böylece ‘kutsal tapınağı’ Kudüs’ün altında bulamayan Yahudiler bu kez Ur’da Abram’ın evini bahane ederek Irak’ta ikinci bir İsrail devletini kurarlar!!

Olmaz, olamaz diyenler bir de siyonizmin tarihine baksınlar!!

Tarih torunlarımıza masal olarak anlatılsın diye değil okunup ders alınsın diye yazılır!!

You may also like...