Kuzey cephesi ve Türkiye

TBMM’nin 6 Şubat’ta onayladığı tezkere ile Amerikalılar İskenderun limanına ve bazı havaalanlarına tonlarca askeri malzeme indirdiler.. Bu malzemelerin büyük bölümü daha sonra Suriye ve Irak sınırına yakın bölgelere taşındı.

İkinci tezkerenin Mart başında TBMM tarafından rededilmesi ile Amerikalılar zor durumda kaldı.. Çünkü Amerikalılar Kuzey Irak’a girerek savaşı bir an önce başlatmak istiyorlardı. Ankara üzerinde baskı şantaj ve tehditlerini sürdüren Amerikalılar 18 Mart günü TBMM’nin onayı ile Türk hava sahalarını kullanmaya başladılar.

Son 5 günde Kerkük ve Musul’u bombalayarak yüzlerce masum Iraklı sivili öldüren veya yaralayan Amerikan uçakları Türkiye hava sahalarından geçiyor..

Bununla yetinmeyen Amerikalılar yeniden Ankara’ya baskı yapmaya başladılar.

‘Reddedilen tezkereyi yeniden kabul edin ya da havadan acilen ve yoğun olarak kara birliklerimizi Kuzey Irak’a indirmemize izin verin.. Yoksa ordunuzu Kuzey Irak’tan çekin ..’

Peki Kuzey Irak neden önemlidir Amerikalılar için!!

1- Amerikalılar kuzey cephesi olmadan savaşı kolay kazanmayacaklarını biliyorlar..

2- Amerikalılar Kuzey Irak’taki 60-70 bin silahlı Kürt militanı yanlarına alarak Kerkük ve Musul’a saldıracak.

3- Amerikalılar daha önce Irak ordusundan kaçan bazı subayları da Kürtler’e katarak Kerkük ve Musul’daki Irak birliklerini teslim almaya çalışacak.

4- Amerikalılar’a göre Kerkük ve Musul’daki Irak birlikleri karşılarında kendi arkadaşlarını ve Kürtler’i görünce savaşmayacak ve kolayca teslim olacak..

5- Amerikalılar teslim olan Irak birliklerini yeniden düzenleyerek Kürtler’le birlikte Bağdat’a yürüyecek..

6- Amerikalılar’a göre Iraklı askerler ve Kürt milisleri karşısında görecek olan Bağdat’taki Irak ordusu fazla direnmeyecek. Çünkü Irak ordusunun komuta kademesindeki subayların büyük bölümü Musul kökenlidir ve bunlar karşılarında kendi akrabalarını gördüklerinde savaşmayacaklardır..

7- Kerkük ve Musul kentlerini ele geçirecek olan Amerikalılar bu iki kentin yanıbaşında bulunan 3 barajı da kontrol edecektir. Bağdat ve diğer kentlerin su ihtiyacını karşılayan bu iki barajın havaya uçurulması durumunda tüm ovalar ve Kerkük petrol sahaları su altında kalacak..

8- Amerikalılar tüm bu hedeflerini gerçekleştirmek için mutlak olarak Iraklı Kürtler’e ihtiyaç duymaktadır..

9- Kürtler de Amerikalılar’a yardım etmek için onları fiilen ve güçlü olarak bölgede görmek istiyorlar..

10- Amerikalılar da bölgeye gitmek için Türkiye’ye ihtiyaç duymaktadır.. Yoksa savaşı B planı ile başlatan Amerikalılar neden kuzey cephesini açması için hâlâ Türkiye’ye baskı yaparak tehdit ediyorlar.

11- Güneyden kuzeydeki Kürt bölgesine az sayıda asker indiren Amerikalılar kuzey cephesinin hazırlıklarını yapıyorlar.

12- Amerikalılar şimdi de Türk hava sahasını kullanarak kuzeye asker indirmeye başlıyorlar.. Ancak zor ve yavaş işleyen bu süreç Amerikalılar’ın işine gelmiyor..

Amerikalılar ‘Türkiye bir an önce kuzey cephesini açmalıdır’ diyorlar..

Yani dönüp dolaşıp başlangıçtaki aynı noktaya geliyoruz..

Türkiye bizimle birlikte dolaylı ya da dolaysız savaşa taraf olmalıdır.. Türkiye bir Müslüman ülke olarak Haçlı seferlerini başlatmakla suçlanan İngiliz-Amerikan saldırısına ortak olmalıdır..

Böyle bir suç ortaklığını kabul edecek olan Türkiye bakın nelere yol açabilir..

1- Türkiye günlerdir izlediğimiz Amerikan-İngiliz cinayetlerine ortak olur ve Irak halkının katili damgasını yer..

2- Amerikalılar’ın kuzeye geçişlerine izin veren Türkiye Kürtler’in Irak’taki konumunu güçlendirecek .. Çünkü emperyalist ve sömürgeci güçler olarak karşımıza yeniden çıkan Amerikalı ve İngilizler kaderin cilvesi olarak şimdi de halkların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyorlar..

3- Kürtler’in askeri ve moral desteğini alan Amerikalılar onlara Bağdat’ta da söz hakkı tanıma taahüdünde bulundu. Yani Kürtler Bağdat’ta kurulacak federal sistem içinde merkezi hükümette söz sahibi olacak ve aynı zamanda da kendi bölgelerinde tam anlamı ile egemen olacaklardır..

4- Amerikalılar’la işbirliği yaparak Bağdat’ın düşmesine katkıda bulunacak olan Kürtler Araplar’ın tepkisini mutlaka toplayacaktır.. Gelecekte Kürtler’le Araplar arasında yeni çatışmalar kaçınılmaz olacaktır!!

5- Pusuda bekleyen ve İran destekli olarak bilinen Arap Şiilerin ise böyle bir olası çatışmada ne yapacakları henüz belli değil.

6- İran destekli Şiiler ile Arap milliyetçisi Şiiler arasında her an bir çatışma olasılığı olacaktır.

7- Türkmenler’in haklarının korunmasından söz eden Ankara günü geldiğinde Tahran ile karşı karşıya gelecektir.. Çünkü yaklaşık yarısı Şii olan Türkmenler’e İranlılar da sahip çıkmaktadır.. Son Ankara toplantısında bu net olarak görüldü..

Türkiye üzerinden açılması muhtemel kuzey cephesi yukarda sayılan ve daha birçok tehlikelere yol açacaktır..

Peki Türkiye olmadan Kuzey Cephesi açılamaz mı!!

1- Açılır ama Türkiye uluslararası hiçbir meşruluğu olmayan bir saldırı ve cinayete suç ortağı olamaz. Bu da gelecekte Bağdat yönetimine kim gelirse gelsin takdirle karşılanır.

2- Açılır ama Amerikalılar tüm planlarını gerçekleştiremez. Amerikalılar Bağdat’ı ele geçirmekte gecikirler..

3- Savaş (bu bir savaş değil saldırıdır) uzadıkça durdurulma şansı artacaktır.. Bu ise yukarda saydığımız tüm planların suya düşmesi demektir..

Amerikalılar’ın her başarsızlığı Türkiye’nin (tabiî tüm bölgenin de) hayrına olacaktır.

Saddam’ın şimdiye kadar Türkiye’ye zararı değil hep yararı (askeri güvenlik siyasi ve ekonomik) olmuştur.

Ama yukarda anlattığım çerçevede Amerikalılar’ın ne tür zararlarının dokunanacağını hep birlikte göreceğiz..

Ankara TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç’ın söylemi ile cinayetlerden ve İngiliz-Amerikan ortak saldırılarından yana olamaz ..

Arınç’a göre Türkiye yalnız ve yalnız vicdanı ve acıma duygusu olan insanlarla birlikte BARIŞ’tan yana olmalıdır..

BARIŞ ise hiçbir şekilde Amerikalılar’ın yanında olmamayı gerektirir!!

You may also like...