Rakamların dili ve Irak -2

Amerikalılar’ın işgali ile ilgili olarak her gün gazetelerde ve televizyonlarda birçok haber okuyor ve izliyoruz..

Kural olarak Amerikalılar’ın söylediği hiçbir şeye inanmamak ve güvenmemek gerekir..

Çünkü Amerikalı Bush ve tabiî ki yandaşı İngiliz Blair yalnız bizlere değil kendi halklarına da yalan söylediler ve söylemektedirler. Kitle imha silahı var diye Irak’ı işgal eden bu ikili şimdi aynı yalanlarla İran’a yüklenmektedirler.

Oysa bölgede yalnız ve yalnız İsrail’in nükleer, kimyasal, biyolojik ve belki de daha bilinmeyen bir- çok silahı var..

Ama Amerikalılar bu gerçeği her nedense görmek istemez, görenleri de hoş karşılamaz.. Bu nedenle de zaman zaman Ortadoğu’nun tüm kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Gül, yakında meslektaşı Powell’den uyarılar alabilir!!

Çünkü Amerikalılar birçok şeye tahammül edebilir ama İsrail’i rahatsız edecek hiçbir şeyi kabul etmezler..

Yani Amerikalılar için herşey İsrail’e feda olsun ..

Zaten bu gerçeği bilmeyen de yoktur..

El-Cezire televizyonunun internet sitesinde yapılan ve 30 bini aşkın insanın katıldığı bir kamuoyu yoklamasında bu gerçek bir kez daha kanıtlandı.

Bu yoklamada ‘Amerika’nın Irak’ı işgali ve bölgedeki gelişmeler kimlere yarar sağlamıştır’ diye soru sorulmuş..

Gelen yanıtlara göre, yoklamaya katılanların %76’sı İsrail demiş.

% 11,7’si ise olup bitenlerden yalnız Amerika’nın kârlı çıktığını söylemiş. Gerici-işbirlikçi Arap yönetimlerin de olup-bitenlerden yararlanacağını söyleyenlerin oranı ise % 3,5’tur ..

Kamuoyu yoklamasının bir de çok ilginç sonucu çıktı..

Katılanların %7,6’sı olup bitenlerden Arap halklarının kârlı çıkacağını, çünkü Amerikan işgaline karşı direnmenin Arap halklarına çok şey öğretebileceğini ve kendi başlarındaki işbirlikçi yönetimlerden kurtulabilme şansı verebileceğini söyeledi.

El-Cezire televizyonu bu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladıktan bir gün sonra, başka bir araştırma merkezi Irak’ta bir kamuoyu yoklaması daha yaptı. Bu yoklamanın sonuçları ise şöyleydi:

Halkıın % 65’i Amerikalılar’ın Saddam’dan kurtulmak veya kitle imha silahlarını bulmak için değil, direkt olarak Irak’ı işgal etmek için geldiklerine inanıyor..

Bu işgalin yalnız İsrail’e yarayacağını söyleyenlerin oranı ise % 78..

Halkın % 94’ü Amerikalılar’ın Irak’ta güvenliği sağlayamayacaklarına ve Irak’ı yeniden inşa edemeyeceklerine inanıyor..

Ama yine de halkın % 51,8’i Amerikan birliklerinin yeni merkezi yönetim oluşuncaya kadar Irak’ta kalmasını savunuyor. İşgale karşı direnmenin hemen başlamasını savunanların oranı ise % 19 civarında kaldı.

Yoklamanın en ilginç sonucunu ise halkın % 85’i belirledi. Bunlar şu anda var olan ve sayıları 130’ü geçen siyasi parti veya gruplardan hiçbirini desteklemediğini söylüyor.

Böyle bir durumun Amerikalılar’ın işini kolaylaştıracağı söylenmektedir. Bu ise bazılarına göre Irak’ta kraliyet sisteminin şansını artırabilir..

Irak’ta bunlar olurken Amerikalılar İran’ı ihmal etmiyordu.. Geçtiğimiz hafta boyunca Tahran’da öğrenci olayları yaşandı. Tabiî bu arada Amerikan ve Batı medyası İran’a yüklendi. Gerekçe ise aynı: İran’da nükleer silah olabilir..

İşte böyle bir suçlamanın yapıldığı sıralarda başka bir araştırma kurumu internet üzerinden bir kamuoyu araştırması düzenledi. Araştırmaya katılan 29 bin kişiden % 71,9’ü Tahran’da olup bitenlerde Amerika’nın ve dış güçlerin parmağı olduğuna inandığını söyledi. Öğrenci gösterilerini haklı bulan ve İran’da değişimin kaçınılmaz olduğunu ve gösterilerin de bunun kanıtı olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 24,4 idi. İran’da olup bitenlerden kimlerin kârlı çıkacağı yönündeki soruya gelen yanıtlarda geleneksel olarak yine İsrail baş sıradaydı..

Oran ise % 77..

Amerika’nın İran’ı vurup vurmayacağı ile ilgili başka bir soruya evet diyenlerin oranı % 46 civarında kalırken, hayır diyenlerin oranı % 23 olmuştur..

İran’da yönetimin değişme ihtimali olup olmadığı sorulduğunda bu kez oranlar ters olmuş. % 26 evet diyenlere karşın % 53 hayır diyordu..

Sonuç olarak Arap ve İslam dünyasında olup biten herşeyin neden ve sonucu olarak hep İsrail görülmektedir. Yine Arap âleminde Amerika’ya karşı nefretin % 100’lere (en düşük oran Kuveyt’te ..% 46 ) varmasının da nedeni yine bu ülkenin İsrail’e verdiği ve sağladığı büyük destektir.

Şimdi tüm bu açık ve net gerçekler varken Amerikalılar, Ankara’dan kendileri ile birlikte Irak, Suriye ve İran’a karşı birlikte hareket etmesini istemektedir..

Bunun bir diğer anlamı da Ankara, İsrail’in yanında olmalıdır..

Olmalı mı, olmamalı mıdır sorusunun yanıtını ise gün gelir bir araştırma ile öğrenebiliriz..

Ancak inanıyorum ki yukardaki rakamları gören her Türk insanı yine yukardaki soruya hiç tereddüt etmeden hayır diyecektir..

Aklı, yüreği ve vicadanı olan her insan ‘Türkiye, İsrail’in yanında olmalıdır diyemez’ ..

Tersini düşünenler lütfen tarihe baksın!!

Tarihe bakıp da gerçekleri görmeyen ve anlamayanları ise tarih bile hatırlamamaktadır!

You may also like...