Satılık kişiler!

Irak işgal operasyonu dün 9. ayını doldurdu. Bu süre içinde 20 bini aşkın Iraklı öldürüldü, bir o kadarı da yaralandı. Uluslararası insan hakları örgütlerine göre 200 bini aşkın Iraklı tutuklanarak sorgulandı. Halen kamplarda ve cezaevlerinde 12 bin Iraklı bulunmaktadır.

Tüm bu süre içinde ülkede istikrar sağlanamdı ve kanlı olaylar sürüp gitti.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde su ve elektrik problemi devam ediyor.

Kız kaçırma, cinayet, hısızlık ve benzeri adi suçlarda inanılmayacak düzeyde artış var.

Hepsinin nedeni işsizlik, yoksulluk ve umutsuzluk.

Şu anda Irak’ta fiili bir yabancı işgali var.

Bu işgal nedeniyle devletin tüm kurumları ortadan kaldırılmış durumda. Irak’ta şu anda 9 milyonu aşkın işsiz bulunmaktadır.

Amerika en çok bu işsizlerden yararlanmaktadır!

Amerikalılar bu işsizler arasında kendilerine hizmet edecek bol miktarda işbirlikçi bulmaktadırlar. İşin içine bir de işgal psikolojisini de katarsak Amerikalıların işi çok da kolaylaşıyor.

Üstelik bir çok parti, grup ve örgüt Amerikaya hizmet etmeyi peşinen kabul etmiş.

Bu durumda Amerikalıların işi daha da kolaylaşıyor.

İşte böyle bir ortamda Amerikalılar bol miktarda ihbarcı buluyorlar. Amerikalıların Şiilere, Kürtlere ve diğer gruplara fazla yanaştıklarını gören eski Baasçılar bu kez ‘kıraldan fazla kıralcı olarak’ Amerikalılara hizmet etmek için yarışmaya başlıyorlar. Amerikalılar da onların bu hizmetlerini karşılıksız bırakmıyor.

İşte böyle bir oluşumda Amerikalılar önce Saddam’ın 40 yandaşını ele geçiriyor daha sonra iki oğlu ve torununu öldürüyor. 13 Aralık’da da Saddam böyle bir oluşumun sonucu olarak ele geçiriliyor.

Amerikalılar eski Irak ordusu ve istihbarat elemanlarının büyük bölümünü yeniden işbaşı yaptırmaya başladılar. Aynı şekilde eski polisleri topluyorlar. Bunlara 50-100 dolar arasında maaş vererek herşeyi yaptırıyorlar.

CİA, Mossad’dan da yardım alarak giderek ve artan sayıyla Irak’ta yayılıyor.

Amerikalılar sık sık topladıkları aşiret reisleri ile din adamlarına ‘Amerikan demokrasisi’nin yararlarını anlatıyorlar. Tabii bu arada gelenlerin de ceplerine bir miktar harçlık bırakmayı da ihmal etmiyorlar!!

Amerikalılar yozlaştıracakları böyle bir Irak toplumu ile istediklerini yapabileceklerini hesaplıyorlar..

Ancak bunun da kolay olmadığını da görüyorlar..

Amerikalıların oluşturduğu yeni Irak ordusu ve polis örgütüne katılanların % 60-70’i işi bırakıp kaçıyor. Kaçış nedenleri ise Amerikalıların küstahlığı, Amerikalılarla karşılaştırıldığında ücretlerinin azlığı, işgalcilerin yanında kendi halkına ateş etme ve işbirlikçi olmanın cezasını bulma korkusu diye sıralayabiliriz.

Bazıları da vatana ihanet etmenin ezikliğini yaşıyor!!

Böyle bir durum, Irak’ı çok kolay kontrol edebileceklerini hesaplayan Amerikalıları ve onların işbirlikçilerini tedirgin ediyor..

Gün geçmiyor ki; bir veya daha fazla Amerikalı asker öldürülmesin..

Amerikalıların yaptığı hesaplara göre şu anda Irak’ta 30 bini aşkın direnişçi bulunmaktadır..

Tabii bunların içinde şu anda işgal güçleri ile işbirliği yapan ve Geçici Konsey’de yer alan parti ve grupların yandaşları henüz yer almamaktadır. Çünkü herkes bilir ki bu grupların büyük bölümü işgali kabul edecek durumda değil ve uygun zaman ve mekanda bu işgale karşı baş kaldıracaktır.

Tüm bunları bilen Amerikalılar da, karşı önlemleri almayı ihmal etmiyorlar..

Amerikalılar giderek ve artan sayıda Saddam’ın eski elemanlarına, yani Sünnilere yanaşıyor.

Amerikalılar bununla, Şiiler ve Kürtleri de dengelemeyi amaçlıyorlar.

Emperylaizmin bildik yöntemleri yani böl, düşman kıl ve yönet.

Amerikalılar ileride Şiileri ve Kürtleri kendi hesapları doğrultusunda kullanamadıkları zaman hiç tereddüt etmeden Saddam yanlısı Sünnileri bunlara karşı kullnmaktan çekinmeyeceklerdir. Nasıl olsa daha önce de Saddam’ı kullanmışlardı ve Şiiler ile Kürtlere karşı tüm yaptıklarına seyirci kalmış ve ona destek vermişlerdi..

Tarih tekerrürden ibaret olduğuna göre, bir kez daha aynı şeyi yapmanın bir zararı olmaz.

Üstelik aynı şeyi bu konuda abi durumunda olan İngilizler de 20. yüz yılın başında yapmışlardı..

Ama herşeye rağmen Amerikalılar bu hesaplarında hedefe varamazlar ise, hiç teredütsüz Iraklıları birbirine kırdıracaklardır..

Bu ise çok zor olmayacaktır..

Çünkü satılmış insanlara bir şeyi yaptırmak çok kolaydır.. İşte bu nedenle Amerikalıların işi hep kolay olmaktadır.

Şu aramızdaki işbirlikçiler ve satılmışlar olmasaydı, inanın bana Amerikalıların işi çok daha zor olacaktı..

Amerikalı ünlü radyo programcısı Pual Harvy 2 Aralık günü kendi toplumunun korku ve nefretini bakın nasıl dile getiriyor:

‘Iraklılar her bir Amerikan askerini öldürdüklerinde biz de sokağa çıkıp gördüğümüz ilk beş müslümanı öldürelim’..

Harvy’nin islamı ve müslümanları aşağlayan bu konuşması o gün 1600 yerel ve ulusal radyo kanalında yayınlandı ve 24 milyon Amerikalı tarafından dinlendi.. Neyse ki; o gün Irak’ta bir Amerikalı öldürülmemişti!

Bilmem Amerikan sevdalılarına (!) daha başka bir şey söylemeye gerek var mı!!

You may also like...