Türk askeri, Amerikan vatandaşı mı!!

150 bin Amerikan, 12 bin İngiliz ve 3-4 bin değişik ülkelerin askerleri Irak’ta güvenliği sağlayamıyor. Güvenlik denince Irak halkının değil, işgal kuvetlerinin güvenliği kastediliyor..

Oysa bu sorunun çözümü oldukça kolay..

Yani işgalci kuvvetler olmasaydı, Iraklılar vuracakları Amerikalı veya İngiliz bulamayacaklardı.. Çünkü işgalden sonra, Iraklılar’ın Iraklılar’a karşı herhangi bir eylemde bulundukları yönünde bir bilgi yok. Yani Iraklılar, Iraklılar’ı değil, işgalci Amerikalı ve İngilizler’i öldürüyor ya da yaralıyorlar.

Bu durumda Irak’a çağırılan Türk askeri de Iraklılar’ı Iraklılar’dan değil, Amerikalılar’ı Iraklılar’dan korumaya gidecek.

Örneğin Amerikalılar, Ramadi veya Felluce’den çekilse ve Irak halkının kendi yöneticilerini özgürce seçmesine izin verseler bu iki şehirde ve tabiî ki tüm Irak’ta güvenlik sorunu kalmayacak ve Türk askerinin oralara kadar gitmesine de gerek kalmayacaktı..

Ama Amerikalılar şimdilik bunu yapmayacak ..

Çünkü giderek bataklığa saplanan Bush, seçim yaklaştıkça daha da hırçınlaşacak, Irak ise giderek daha da karışıcak..

Nasıl olsa orada ölen askerlerin büyük bölümü gerçek Amerikalı değil!!

Bu sonuç Amerikan Asker Anneleri Örgütü’nün yaptığı bir araştırmada ortaya çıktı..

Bu araştırmaya göre şu anda Irak’ta görev yapan Amerikan askerlerinden 37.400’ü Amerikan vatandaşı değil. Yine bu araştırmaya göre Yeşil Kart hamili olan bu kişiler vatandaş olma umudu ile savaşa katılmış ve ölümü göze almış. Çünkü vatandaş olabilmeleri için en az Irak’ta 6 ay kalmaları ve sağ olarak dönmeleri gerekiyor. Yani vatandaşılık hakkı veraseten intikal etmiyor ve dönüşten 6 ay sonra ancak kazanılabiliyor. Vatandaşlıkla birlikte Irak’ta görev yapan bu kişiler ayrıca hemen bir iş bulma ve 50 bin dolara kadar eğitim ve meslek edinme kredisi kazanma şansını da elde ediyor.

İşte çoğunluğu Latin Amerikalı veya Güneydoğu Asyalı olan 40 bin genç, 11 Eylül sonrasında zor kazanılan vatandaşlık hakkını elde edebilmek uğruna hiç tanımadıkları veya belki de adını bile duymadıkları bir ülkeyi işgal etmeye gidiyor ve tereddüt etmeden o ülkenin insanlarını öldürüyor..

Amerikan sistemi de hiç tereddütsüz, öldürmeye gönüllü olan bu gençleri savaşın ön saflarında kullanmaktan çekinmiyor.. Yine Asker Anneleri Örgütü’nün rakamlarına dönelim.. Irak’ta savaş sırasında ve sonrasında ölen veya öldürülen yaklaşık 300 askerin % 63’ü Yeşil Kart hamili olanlardandır. Benzer şekilde sayıları 4 bini aşan yaralıların da % 60’ı yine aynı gruptanmış..

Tabiî bu arada Amerikan sistemi zencileri de ihmal etmemiş.. Yapılan araştırmada Amerikan nüfusunun yaklaşık % 15’ini oluşturan zenciler her nedense Amerikan ordusunun % 40’nı oluşturuyorlar.. Buna paralel olarak da Irak’taki Amerikan askerlerinin % 32’si zencilerden.. Bu durumda Irak’taki Amerikan ordusu içinde Latin Amerikalı, Güneydoğu Asyalı ve Afrikalı zencilerin oranı neredeyse % 80’ı geçmektedir..

Geri kalan % 20 ise beyaz Amerikalı..

Çünkü Amerika’nın gerçek sahipleri olan kızılderililerden artık nümunelik de olsa pek kimse kalmdı.. Milyonlarca kızılderili, Avrupa’dan göç ederek Amerika’yı ele geçiren beyazlar tarafından filimlere konu olacak şekilde katledildi.. Şimdi de işte bu kızılderili katili Amerikalılar, Irak halkını yok etmek amacıyla kendilerine yardımcı aramaktadırlar.

Çünkü Irak halkının az da olsa bazı kesimleri, kızılderililerin yapamadığını yapmaktadır. Yani Amerikan askerlerine rahat uyku uyutmuyorlar.

İşte bu nedenle Latin Amerikalı, Güneydoğu Asyalı ve zencileri cephenin ön saflarına gönderen Beyaz Amerikalılar şimdi de Müslümanlar’ı kullanmayı amaçlıyorlar. Bu nedenle de Amerikalılar Türkiye ve Pakistan’dan asker istiyorlar..

Belki de giden askerlere Amerikan vatandaşlığını verirler de bu askerler Avrupalı olmadan Amerikalı olurlar!! Amerikalılar’ın işbaşına getirdiği Pakistanlı General Müşerref onların her dediklerine ‘Evet’ demek zorunda kalabilir.. Ama Türk halkının oyları ile seçilen Erdoğan ve AK Parti hükümetinin böyle bir zorunluluğu olmadığına göre kendini daha rahat hissetmelidir!! Üstelik halkın büyük bölümü hâlâ bu hükümetin yanında ve Amerika’nın ‘çuval geçirme’ olayını henüz unutmuş değil!!

Ayrıca Amerika, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Schengen vizesi ile dolaşılmamaktadır ve ileride serbest dolaşım hakkı elde edildiğinde de girilemeyecek bir ülkedir!!

Talabani: Türkleri istemiyoruz..

Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’den sonra, Kürdistan Yurtsevler Birliği lideri Celal Talabani de Türk askerlerini istemediklerini söyledi. Irak Geçici Yönetim Konseyi üyesi olan ve önümüzdeki ay Konsey Başkanlığı’nı üstlenecek olan Talabani Türkiye ile birlikte hiçbir komşu ülkenin askerlerini istemediklerini söyleyerek ‘diğer Arap ve Müslüman ülkelerin askerleri gelebilir’ dedi.

BAE’de yayınlanan El-Halij gazetesinin haberine göre Talabani, Türkiye’nin Irak’ın içişlerine karışmaya kalkışmasını anlamadıklarını söyledi ve ‘Türkiye Türkmenler’i bahane ederek bizim içişlerimize karışıyor. O zaman Arap ülkeleri de Hatay’da yaşamakta olan Araplar’dan dolayı, Kürtler de Diyarbakır’daki Kürtler’den dolayı Türkiye’nin içişlerine karışır’ dedi.

Bölgedeki tüm ülkelerin sınırlarının belli olduğunu söyleyen Talabani ‘herkes bu sınırlara ve bu sınırlar içinde yaşayan insanların egemenlik haklarına ve kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkına saygılı olmalıdır’ dedi.

You may also like...